Eesti keeles
In English

Rakvere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Vallikraavi tn.8 Rakvere (Rakvere vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3278262
Piirid: Lepna alevik, Arkna, Eesküla, Järni, Karivärava, Karitsa, Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Veltsi külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vallikraavi tn.8 Rakvere (Rakvere vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3278262
Esimees: ENN PALM
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega