Eesti keeles
In English

Rannu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Rannu alevik (Rannu Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Rannu valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Rannu alevik (Rannu Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ARVI SEPP arvi.sepp@rannu.ee; 53843861
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega