Eesti keeles
In English

Ridala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik (Uuemõisa Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4446
Piirid: Uuemõisa alevik, Paralepa alevik, Aamse küla, Erja küla, Espre küla, Herjava küla, Hobulaiu küla, Kabrametsa küla, Kadaka küla, Kiltsi küla, Laheva küla, Nõmme küla, Pusku küla, Rohuküla, Rohense küla, Rummu küla, Tammiku küla, Uuemõisa küla, Valgevälja küla, Võnnu küla, Üsse küla, Kiviküla, Koheri küla, Kolu küla, Metsaküla, Mäeküla, Mägari küla, Sepaküla, Suure-Ahli küla, Tanska küla, Varni küla, Väike-Ahli küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik (Uuemõisa Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4446
Esimees: TIIU ORRO 5805 6354
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Panga küla (Ridala Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 521 1413
Piirid: Allika küla, Ammuta küla, Emmuvere küla, Haeska küla, Kaevere küla, Kiideva küla Koidu küla, Käpla küla, Panga küla, Puiatu küla, Puise küla, Põgari-Sassi küla, Saardu küla, Sinalepa küla, Tuuru küla, Jõõdre küla, Kolila küla, Lannuste küla, Liivaküla, Litu küla, Lõbe küla, Parila küla, Saanika küla, Uneste küla, Vilkla küla, Vätse küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Panga küla (Ridala Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 521 1413
Esimees: SILVA METSHEIN 521 1413