Eesti keeles
In English

Risti vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tallinna mnt 4, Risti (Risti Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 511 4143
Piirid: Risti valla piirid
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tallinna mnt 4, Risti (Risti Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 511 4143
Esimees: AKSEL HEIDEMANN 511 4143
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega