Eesti keeles
In English

Roosna-Alliku vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik (Roosna-Alliku valla haldushoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3895445
Piirid: Roosna-Alliku alevik, Allikjärve, Esna, Kaaruka, Kihme, Kodasema, Oeti, Tännapere ja Valasti külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik (Roosna-Alliku valla haldushoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3895445
Esimees: ANNE-LY MÄGI Tel. 5216944
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Viisu mnt 4, Viisu küla (Viisu Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 386 9872
Piirid: Kirisaare, Koordi, Vedruka ja Viisu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viisu mnt 4, Viisu küla (Viisu Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 386 9872
Esimees: ANU ROSENFELDT Tel. 56678558; 3869871