Eesti keeles
In English

Ruhnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Ruhnu küla (Ruhnu vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 45 33816
Piirid: Ruhnu valla piirid
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Ruhnu küla (Ruhnu vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: SIIRI PAULUS-JÕE 512 9107
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega