Eesti keeles
In English

Rõngu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Valga mnt 6a, Rõngu alevik (Rõngu vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Rõngu alevik, Koruste, Kõduküla, Lapetukme, Lossimäe, Raigaste, Rannaküla, Piigandi, Tilga ja Valguta külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Valga mnt 6a, Rõngu alevik (Rõngu vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARINA LEHISMETS marina.lehismets@rongu.ee; 5139352
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Rukki 3, Käärdi alevik (AS Terrax)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Käärdi alevik, Kalme, Kirepi, Käo, Tammiste, Teedla ja Uderna külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Rukki 3, Käärdi alevik (AS Terrax)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ENE SÕBER ene.sober@rongu.ee; 5139352