Eesti keeles
In English

Rägavere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Ulvi küla (Ulvi klubi saalis)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi, Viru-Kabala küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Ulvi küla (Ulvi mõisahoone volikogu ruum)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MEERI METSMAKER
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega