Eesti keeles
In English

Saare vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kääpa küla (Saare vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58055171
Piirid: Kääpa, Odivere,Ruskavere, Koseveski, Pällu, Halliku, Kiisli, Nautrasi, Pedassaare küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kääpa küla (Saare vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58055171
Esimees: ENE UUNA 58055171
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Voore küla (MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5296202
Piirid: Vanassaare, Saarjärve, Putu, Levala, Vassevere, Voore, Maardla, Kallivere, Tuulavere, Sirguvere, Jaama, Tarakvere ja Veia külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Voore küla (MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5296202
Esimees: KAIE MIKKO 5296202