Eesti keeles
In English

Saarepeedi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Saarepeedi küla, (Saarepeedi Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5123120
Tel: 4390173
Piirid: Saarepeedi valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Saarepeedi küla, (Saarepeedi Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5123120
Tel: 4390173
Esimees: SALME KOPLIKASK 5123120
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega