Eesti keeles
In English

Salme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Sõrve mnt 15, Salme (Salme rahvamaja, proovisaal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4571650
Piirid: kogu valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sõrve mnt 15, Salme (Salme rahvamaja, proovisaal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LEA LÄETS 53902889
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega