Eesti keeles
In English

Sangaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Sangaste alevik (Sangaste vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5160865
Piirid: Sangaste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sangaste alevik (Sangaste vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5160865
Esimees: JANNO SEPP 5160865
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega