Eesti keeles
In English

Saue vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kasesalu 16, Ääsmäe küla (Ääsmäe Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kasesalu 16, Ääsmäe küla (Ääsmäe Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LIIA KIIBUS

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Veskitammi 8, Laagri alevik (Saue Valla Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Laagri alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Veskitammi 8, Laagri alevik (Saue Valla Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARJU PÕLLU
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Veskitammi 22, Laagri alevik (Laagri Kool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aila, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha, Valingu, Vanamõisa, Vatsla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Veskitammi 22, Laagri alevik (Laagri Kool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARTIN SULP