Eesti keeles
In English

Saue linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Nurmesalu 9, Saue linn (Saue Gümnaasium)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Saue linn tervikuna
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tule 7, Saue linn (Saue Linnavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: TUULI URGARD
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega