Eesti keeles
In English

Sillamäe linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 30, Sillamäe (Spordikompleks “Kalev”)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56908115
Piirid: Sillamäe linna haldusterritooriumi piirides
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 30, Sillamäe (Spordikompleks “Kalev”)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56908115
Esimees: SIRLE KUPTS 56908115
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega