Eesti keeles
In English

Surju vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Surju küla (Surju Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53306419
Tel: 4460816
Piirid: Kogu Surju valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Surju küla (Surju Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53306419
Tel: 4460816
Esimees: ELVE TILK sotsiaalnounik@surju.ee, 53306419
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega