Eesti keeles
In English

Sõmerpalu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Sõmerpalu alevik (Sõmerpalu Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53414721
Piirid: Alapõdra, Haava, Haidaku, Hargi, Heeska, Horma, Hutita, Hänike, Järvere, Keema, Kurenurme, Lakovitsa, Liiva, Linnamäe, Majala, Mustassaare, Pritsi, Rauskapalu, Sõmerpalu ja Udsali külad ning Sõmerpalu alevik;
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sõmerpalu alevik (Sõmerpalu Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53414721
Esimees: VIIA HALLER 53414721; viia.haller@mail.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Osula kül (Osula Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 789 5333
Tel: 5164797
Piirid: Alaküla, Haamaste, Kahro, Kärgula, Leiso, Lilli-Anne, Mustja, Mäeküla, Osula, Pulli, Punakülä, Rummi, Sulbi ja Varese külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Osula kül (Osula Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 789 5333
Tel: 5164797
Esimees: KAJA PARKER 5164797; kajapark@hot.ee