Eesti keeles
In English

Sõmeru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tiigi 2, Sõmeru alevik (Sõmeru klubi hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Valimisjaoskonna piiridesse jäävad Sõmeru alevik, Aluvere, Kaarli, Koovälja, Raudlepa, Katku, Näpi, Roodevälja, Ussimäe, Papiaru, Rägavere, Vaeküla ja Raudvere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tiigi 2, Sõmeru alevik (Sõmeru klubi hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: IVAR OMLER 5121679
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Nooruse 11, Uhtna alevik (Uhtna Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Uhtna valimisjaoskonna piiridesse jäävad Uhtna, Ubja, Nurme, Toomla, Andja, Katela, Aresi, Jäätma, Kohala, Kohala-Eesküla, Sämi, Sämi-Tagaküla, Muru, Rahkla, Sooaluse, Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla ja Võhma külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Nooruse 11, Uhtna alevik (Uhtna Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: TARVO PLOTNIK 56493632