Eesti keeles
In English

Tabivere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tuuliku 11, Tabivere alevik (Tabivere Vallavalitsuse ruumis (I korrusel))
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 776 6946; 5214855
Piirid: ühtiv piir valla piiriga Kärksi, Õvanurme, Tormi, Sepa, Sortsi, Kõnnujõe, Kõduküla, Voldi, Valgma ja Juula külas ning Elistvere ja Kaiavere küla lahkmejoon, Elistvere järv ning Juula ja Lilu küla lahkmejoon
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tuuliku 11, Tabivere alevik (Tabivere Vallavalitsuse ruumis (I korrusel))
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 776 6946; 5214855
Esimees: TIINA REINESBERG 776 6946; 5214855
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Maarja küla (Maarja rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5205906
Piirid: piir on ühtiv valla piiriga Lilu, Reinu, Kaitsemõisa, Pataste, Uhmardu, Kassema, Kõrenduse, Otslava ja Kaiavere külas ning Kaiavere ja Elistvere küla lahkmejoon
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Maarja küla (Maarja rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5205906
Esimees: TIIA PÄRTELPOEG 5205906