Eesti keeles
In English

Taheva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Laanemetsa küla (Taheva vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56482124
Piirid: Taheva vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Laanemetsa küla (Taheva vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56482124
Esimees: MARE ROOSIPUU 56482124
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega