Eesti keeles
In English

Tamsalu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Sõpruse 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5132237, 3230332
Piirid: Tamsalu linn, Sääse alevik, Alupere, Araski, Assamalla, Järvajõe, Kadapiku, Kaeva, Koiduküla, Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla, Loksa, Metskaevu, Naistevälja, Piisupi, Porkuni, Põdrangu, Sauvälja, Savalduma, Uudeküla, Vadiküla, Vistla, Võhmetu külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sõpruse 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: AARE LIMBERG 5132237, 3230332
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Vajangu küla (Vajangu Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 55645409, 3255200
Piirid: Aavere, Järsi, Kerguta, Kuie, Kursi, Türje, Vajangu, Võhmuta
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vajangu küla (Vajangu Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MONIKA MOLODOST 55645409, 32552