Eesti keeles
In English

Tarvastu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Mustla alevik (Mustla Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5220691
Tel: 4351818
Piirid: Mustla alevik, Porsa, Vanausse, Mõnnaste, Riuma, Väluste, Kalbuse, Villa, Sooviku, Koidu, Ülensi, Vilimeeste, Raassilla, Metsla, Tinnikuru ja Kuressaare külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mustla alevik (Mustla Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5220691
Tel: 4351818
Esimees: RUTTAR RONIMOIS 5220691
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Soe küla (Soe administratiivkeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5142394
Piirid: Tarvastu, Kivilõppe, Soe, Unametsa, Ämmuste, Pikru ja Jakobimõisa külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Soe küla (Soe administratiivkeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5142394
Esimees: AIVAR MASTIK 5142394

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Suislepa küla (Suislepa kaupluse hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53991848
Piirid: Järveküla, Suislepa, Maltsa, Marjamäe, Vooru ja Roosilla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Suislepa küla (Suislepa kaupluse hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53991848
Esimees: LEILI PASTIK 53991848

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Kärstna küla (Kärstna Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 55683919
Tel: 4367340
Piirid: Veisjärve, Põrga, Kannuküla, Anikatsi, Muksi, Pahuvere, Kärstna ja Tagamõisa külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kärstna küla (Kärstna Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 55683919
Tel: 4367340
Esimees: VALDAR MEISTER 55683919