Eesti keeles
In English

Torgu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Iide küla (Torgu Vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 457 0450
Piirid: Torgu valla piir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Iide küla (Torgu Vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 457 0450
Esimees: ELIKA PUKK
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega