Eesti keeles
In English

Tori vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tori alevik (Tori Vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4436640
Piirid: Tori alevik, Oore, Levi, Võlli, Randivälja, Taali, Kildemaa, Urumarja, Kõrsa, Muraka külast Künnapoja talu, Selja külast Haldja talu ja Vändra TÜ maja
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tori alevik (Tori Vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4436640
Esimees: KALLE LASN kallelasn@hot.ee, 5266237
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Selja küla (Valge Lokaal)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5143377
Piirid: Selja küla ( väljaarvatud Haldja talu ja end. Vändra TÜ maja) Muraka küla (väljaarvatud Künnapoja talu) Piistaoja küla Mannare küla Muti küla Elbi küla Kuiaru küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Selja küla (Valge Lokaal)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5143377
Esimees: KALEV MITT arendusnounik@torivald.ee, 5143377

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Jõesuu küla (Jõesuu Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4466494
Piirid: Jõesuu küla Tohera küla Aesoo küla Rätsepa küla Riisa küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Jõesuu küla (Jõesuu Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4466494
Esimees: VIIU JUURIKAS viiu.juurikas@mail.ee, 4466494