Eesti keeles
In English

Torma vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Torma alevik (Torma Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 51973026
Piirid: Torma alevik, Vanamõisa, Kõnnu, Võtikvere, Rassiku, Tealamaa, Oti, Lilastvere, Näduvere, Liiakatku, Võidivere, Vaiatu, Tõikvere, Rääbise, Sätsuvere ja Koimula külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Torma alevik (Torma Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 51973026
Esimees: EVI ŠTUKERT 51973026
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Sadala alevik (Sadala Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5211967
Piirid: Sadala alevik, Ookatku, Iravere, Kantküla, Kodismaa, Leedi, Reastvere, Tuimõisa ja Tähkvere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sadala alevik (Sadala Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5211967
Esimees: PILLE TUTT 5211967