Eesti keeles
In English

Tõlliste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Nooruse 1 Tsirguliina (Tsirguliina Keskkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5245069
Piirid: Tõlliste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Nooruse 1 Tsirguliina (Tsirguliina Keskkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5245069
Esimees: EVE EISEN 5245069
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega