Eesti keeles
In English

Tõrva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kevade 1, Tõrva
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5033104
Piirid: Tõrva linna halduspiir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kevade 1, Tõrva
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5033104
Esimees: SIGNE KIIN 5033104
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega