Eesti keeles
In English

Tõstamaa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik (Tõstamaa rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4496172
Piirid: Tõstamaa alevik, Alu, Lõuka, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Ranniku, Rammuka, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik (Tõstamaa rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4496172
Esimees: ASTRI MARTSON ati50@hot.ee, 51911507
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega