Eesti keeles
In English

Tähtvere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Ilmatsalu alevik, Ilmatsalu küla, Kandiküla küla, Kardla küla, Rahinge küla, Rõhu küla, Tähtvere küla, Tüki küla, Vorbuse küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: EPP ANSIP eppansi@hot.ee;7499133

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Haage küla, Märja alevik, Pihva küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: AILI KÄRNER aili.karner@mail.ee; 56457727
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega