Eesti keeles
In English

Urvaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kuldre küla (Urvaste vald vallamaja II korrus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 7304
Piirid: Urvaste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kuldre küla (Urvaste vald vallamaja II korrus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 7304
Esimees: ELERI LAIDMA 55607257
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega