Eesti keeles
In English

Tahkuranna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Uulu küla (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: uuluehitus at hot dot ee
Tel: 56469083
Piirid: Laadi, Lepaküla, Reiu ja Uulu küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Uulu küla (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: uuluehitus at hot dot ee
Tel: 56469083
Esimees: ERIKA FRIEDRICHSON uuluehitus@hot.ee, 56469083
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Võiste alevik (Tahkuranna Lasteaed- Algkool (koolimaja))
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: tahkurannakool at hot dot ee
Tel: 56470772
Tel: 4460161
Piirid: Leina, Metsaküla, Piirumi ja Tahkuranna küla ning Võiste alevik.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Võiste alevik (Tahkuranna Lasteaed- Algkool (koolimaja))
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: tahkurannakool at hot dot ee
Tel: 56470772
Tel: 4460161
Esimees: SIRJE HEIN tahkurannakool@hot.ee, 56470772