Eesti keeles
In English

Vaivara vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi tn 2, Sinimäe alevik (vallavalitsuse hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3929006
E-post: eret dot laht at vaivara dot ee
Tel: 56914739
Piirid: Sinimäe alevik,Mustanina, Sõtke, Vaivara, Perjatsi, Pimestiku, Hundinurga, Udria, Meriküla, Laagna, Hiiemetsa, Auvere küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi tn 2, Sinimäe alevik (vallavalitsuse hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: eret dot laht at vaivara dot ee
Tel: 3929006
Tel: 56914739
Esimees: ERET LAHT 56914739
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Narva mnt 12, Olgina alevik (Olgina rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: age dot orgulas at seb dot ee
Tel: 53772878
Piirid: Olgina alevik, Puhkova, Vodava, Peeterristi, Kudruküla, Tõrvajõe, Soldina, Arumäe küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Narva mnt 12, Olgina alevik (Olgina rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53772878
Esimees: LIIDIA KAASIK 53772878, 3593092 raudkivi.talu@mail.ee