Eesti keeles
In English

Valgjärve vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Saverna alevik (Saverna Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: vlagjarve.vald@mail.ee
Tel: 7998440
Piirid: Valgjärve vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Saverna alevik (Saverna Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MAIRE MEITSAR tel 506 0150, e-post maire.meitsar@mail.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega