Eesti keeles
In English

Valjala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Valjala alevik (Valjala Vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 454 9522
Piirid: Valjala alevik, Ariste, Jursi, Jõelepa, Jööri, Kalju,Kogula,Koksi, Kuiste, Kõnnu, Kõriska, Lööne, Männiku, Rahu, Undimäe, Veeriku, Vilidu, Võrsna ja Väkra külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Valjala alevik (Valjala Vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 454 9522
Esimees: TEA PAJULA 5342 2030
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Sakla küla (Sakla Seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 459 5825
Piirid: Kalli, Kallemäe, Kungla, Nurme, Oessaare, Põlluküla, Rannaküla, Röösa, Sakla, Siiksaare, Turja, Tõnija, Vanalõve ja Väljaküla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sakla küla (Sakla Seltsimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 459 5825
Esimees: SAIMA VARVAS 454 9522