Eesti keeles
In English

Vara vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Vara küla (Vara vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Alajõe, Kauda, Keressaare, Kusma, Kuusiku, Matjama, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Selgise, Sookalduse, Särgla, Undi, Vara, Välgi ja Ätte külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vara küla (Vara vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: EIVE AMBO eive.ambo@mail.ee; 7315840
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Koosa küla (vallavalitsuse hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kargaja, Koosa, Koosalaane, Meoma, Metsakivi, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Tähemaa ja Vanaussaia külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Koosa küla (vallavalitsuse hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: INGRID KATSAN ingrid@varavald.ee;53413934