Eesti keeles
In English

Varbla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Varbla küla (Varbla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4496680
Piirid: Muriste, Hõbesalu, Paatsalu, Tamba, Nõmme, Allika, Mereäärse, Kadaka, Mäliküla, Helmküla, Piha, Raheste, Aruküla, Varbla, Rannaküla, Haapsi, Selja, Õhu, Rädi, Matsi, Saulepi, Raespa, Kulli, Maade, Kilgi, Saare ja Vaiste küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Varbla küla (Varbla vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4496680
Esimees: URVE SELBERG urveoismaa@hot.ee, 53900993
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Mõtsu küla (OÜ Paadremaa Piim konto)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4457679
Piirid: Sookalda, Paadrema, Mõtsu, Käru, Tiilima, Täpsi, Tõusi, Korju, Ännikse, Rauksi, Kidise, Kanamardi ja Koeri küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mõtsu küla (OÜ Paadremaa Piim konto)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4457679
Esimees: TIIU PARVE margitmerila@gmail.ee, 53811689