Eesti keeles
In English

Varstu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Varstu alevik (Varstu Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5263399
E-post: kaja at varstu dot ee
Piirid: Varstu valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Varstu alevik (Varstu Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 52363399
E-post: kaja at varstu dot ee
Esimees: KAJA JUHANSON 5263399; kaja@varstu.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega