Eesti keeles
In English

Vastse-Kuuste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Vastse-Kuuste vald (Vastse-Kuuste Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: liia at vkuuste dot ee
Tel: 7976381
Tel: 7970174
Piirid: Vastse-Kuuste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vastse-Kuuste vald (Vastse-Kuuste Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LIIA SULG
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega