Eesti keeles
In English

Vastseliina vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Võidu 38, Vastseliina alevik (Vastseliina Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 1178
Tel: 53434999
Piirid: Vastseliina vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Võidu 38, Vastseliina alevik (Vastseliina Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 785 1178
Tel: 53434999
Esimees: TIINA PETTAI 53434999; 785 1178;tiina@vastseliina.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega