Eesti keeles
In English

Veriora vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Uus 5, Veriora alevik (Veriora Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: ingrid@veriora.ee
Tel: 7958333
Piirid: Veriora valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Uus 5, Veriora alevik (Veriora Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: KATRIN RAJA tel 506 7075, e-post katsra@hot.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega