Eesti keeles
In English

Vihula vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Karepa küla (Karepa Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3221821
Piirid: Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Karepa küla (Karepa Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ENE LOO

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Vihula küla (Vihula Lasteaed-Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5291092
Piirid: Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Pihlaspea, Kosta ja Villandi külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vihula küla (Vihula Lasteaed-Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARIKA SUNDLA

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Mere 6, Võsu alevik (Võsu Rannaklubi)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56694345
Piirid: Altja, Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Korjuse, Metsanurga, Sakussaare, Vergi, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku ja Tõugu külad ning Võsu alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Mere 6, Võsu alevik (Võsu Rannaklubi)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: HEETE SEDERHOLM
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega