Eesti keeles
In English

Viru-Nigula vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kunda tee 8 Viru-Nigula (Viru-Nigula Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Viru-Nigula valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kunda tee 8 Viru-Nigula (Viru-Nigula Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: GUIDO REIMER
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega