Eesti keeles
In English

Võhma linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kauba 1, Võhma linn (Võhma Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53428717
Tel: 4377253
Piirid: Võhma linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kauba 1, Võhma linn (Võhma Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53428717
Tel: 4377253
Esimees: ANGELA HÄRM 53428717
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega