Eesti keeles
In English

Võnnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tartu 24, Võnnu alevik (Võnnu vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Võnnu valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tartu 24, Võnnu alevik (Võnnu vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: AILI REINHOLD ailireinhold@hot.ee 7301462
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega