Eesti keeles
In English

Võru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Parksepa alevik (Parksepa Keskkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5203056; 786 8718
Piirid: Parksepa alevik, Raiste küla, Tagaküla, Lapi küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Parksepa alevik (Parksepa Keskkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5203056; 786 8718
Esimees: MADIS LAANE 5203056

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Väimela alevik (Väimela Tervisekeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53892025; 787 4247
Piirid: Väimela alevik, Kärnamäe küla, Väiso küla, Võrumõisa küla, Kirumpää küla, Loosu küla, Vagula küla, Navi küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Väimela alevik (Väimela Tervisekeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53892025; 787 4247
Esimees: RAIVO ZUKKER 5114840;raivo.zukker@mail.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Puiga küla (Puiga Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5040733
Tel: 5212031
Piirid: Kose alevik ja külad: Puiga, Koloreinu, Tootsi, Mõisamäe, Meegomäe, Juba, Võlsi, Roosisaare, Võrusoo, Verijärve, Umbsaare, Palometsa, Räpo, Kolepi, Sika, Kasaritsa, Mõksi, Käätso, Meeliku, Nooska, Lompka, Vana - Nursi, Hannuste, Raudsepa, Kusma
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Puiga küla (Puiga Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 782 8085(ainult eelhääletamise ajal)
Tel: 5212031
Tel: 5040733
Esimees: AIVE LUUKAS 5212031