Eesti keeles
In English

Väike-Maarja vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pikk 2 Väike-Maarja alevik (Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Müüriku, Pandivere, Raeküla, Rastla, Äntu ja Ärina külad ning Väike-Maarja alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pikk 2 Väike-Maarja alevik (Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LILIAN RIKKEN
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Turu 13, Kiltsi alevik (Kiltsi Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu ja Vorsti külad ning Kiltsi alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Turu 13, Kiltsi alevik (Kiltsi Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ERET TOBRELUTS

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Triigi küla (Spordihoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Avispea, Triigi ja Pudivere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Triigi küla (Spordihoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARJE VEEDLER

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Allee 1, Simuna alevik (Simuna Osavallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere ja Simuna alevik
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Allee 1, Simuna alevik (Simuna Osavallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: RIINA TÜLLI
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda