Eesti keeles
In English

Väätsa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pikk 3 Väätsa (Väätsa Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3892282
Piirid: Kogu Väätsa valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pikk 3 Väätsa (Väätsa Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3892282
Esimees: ANNELI MAND Tel. 56626135
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega