Eesti keeles
In English

Õru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Maja 49-12, Õru alevik
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56485798
Piirid: Õru vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Maja 49-12, Õru alevik
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56485798
Esimees: KAIRE KUVVAS 56485798
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega