Eesti keeles
In English

Millal on hääletamissedel kehtetu?

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade
04.06.2009

Euroopa Parlamendi valimise seadus sätestab põhireeglid hääletamistulemuste kindlakstegemisel. Vältimaks seaduse erinevaid tõlgendamisvõimalusi hääletamissedeli kehtetuks tunnistamisel saatis Vabariigi Valimiskomisjon jaoskonnakomisjonidele täiendavad selgitused ja juhised, kuidas seadust praktikas rakendada.
 
Reeglina tunnistatakse kehtetuks sedel, millele on kirjutatud mitu või mitte ühtegi või olematu registreerimisnumber, samuti sedelid, millel registreerimisnumber on parandatud või ei ole loetav. Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel siiski kehtivaks. Siin tuleks lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • kui hääletamissedelile on kirjutatud erakonna nimi, on sedel kehtiv. Kehtiv on ka sedel, millele kirjutatud erakonna nimi ei ole täielik, kuid on üheselt mõistetav, millise erakonnaga on tegemist;
  • kui hääletamissedelile on kirjutatud üksikkandidaadi nimi, on sedel kehtiv. Kui sedelil on ainult perekonnanimi, on sedel kehtiv juhul, kui teist samanimelise perekonnanimega kandidaati valimistel ei kandideeri;
  • kui hääletamissedelile on kirjutatud erakonna nimekirjas kandideeriva kandidaadi nimi, on sedel kehtetu;
  • kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühtegi registreerimisnumbrit, vaid on kirjutatud muid sõnu, väljendeid, numbreid, isikute nimesid, kes ei ole kandidaadid vms, on sedel kehtetu.