Eesti keeles
In English

Võrdleme võrdlusarve

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade
09.06.2009


Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt jagatakse mandaadid
d'Hondti meetodil põhinevate võrdlusarvude järgi. Kõikide erakondade
esimene võrdlusarv on nendele antud häälte arv. Teine võrdlusarv on
neile antud häältearv jagatud kahega. Kolmas võrdlusarv on neile
antud häälte arv jagatud kolmega.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimene võrdlusarv on 34546, Eesti
Keskerakonna võrdlusarvud on 103571; 51785,500 ja 34523,667. Kuna
keskerakond on saanud kaks mandaati, siis nüüd võrreldakse
keskerakonna kolmandat ja sotsiaaldemokraatide esimest võrdlusarvu.
Kuna sotsiaaldemokraatide võrdlusarv on suurem, siis saavad viimase
mandaadi nemad.

Keskerakonna kolmas võrdlusarv ei peegelda keskerakonna poolt saadud
häälte koguarvu, vaid on selle arvu jagatis kolmega. Seega – kui
näiteks keskerakond saab häälte veelkordsel kontrollimisel juurde ühe
hääle, siis ei suurene tema kolmas võrdlusarv mitte ühe võrra, vaid
0,333 võrra. Kui aga sotsiaaldemokraadid näiteks kaotavad ühe hääle,
siis väheneb nende võrdlusarv ühe võrra, sest nende esimene
võrdlusarv on nende häälte koguarv.

Pärast hääletamistulemuste kontrollimist maakonnakomisjonides on
keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide võrdlusarvude vahe täisarvuna
23. Selleks, et keskerakonna võrdlusarv muutuks suuremaks kui
sotsiaaldemokraatide võrdlusarv, oleks keskerakonnal vaja juurde
vähemalt 68 häält. Sellisel juhul oleks keskerakonna kolmas
võrdlusarv 103640 : 3 = 34546,666.